Pink & Silver

Frywolność taktyczna

Frywolność taktyczna (ang. Tactical Frivolity) to forma protestu. Czasami kojarzone z różowymi i/lub srebrnymi blokami na marszach o tematyce feministycznej i queerowej, bloki frywolności taktycznej poznamy po bębnach, sambie, radykalnym cheerleadingu, występach klaunów i wróżek, a wszystko to, aby dodać protestowi humoru i karnawałowego charakteru.

Frywolność taktyczna wypełnia lukę pomiędzy całkowitym podporządkowaniem, a brutalną konfrontacją. Jej strategia zakłada odwrócenie klasycznej taktyki konfrontacyjnej „anarchiści kontra policja”, poprzez zwielokrotnienie linii frontu i niezwykle ironiczne wykorzystanie kobiecości i kiczowatych reprezentacji ciała w działaniach bezpośrednich. Muzyka i taniec stały się narzędziami tej bezprecedensowej redefinicji protestu ulicznego, nie tylko rozpraszając lub przekierowując przemoc policji, ale tworząc oprawę wizualną i dźwiękową dla manifestu wyzwolenia fizyczności protestujących.

Różowe i srebrne bloki

W większości przypadków różowe bloki są tworzone przez aktywistów wolnościowych, którzy mieszczą się w spektrum działań bezpośrednich pomiędzy pacyfistami a czarnymi blokami.

Pink Silver wywodzi się natomiast z ruchu Reclaim the Streets (RTS, w tłumaczeniu „odzyskać ulice”), który organizował antykapitalistyczne akcje i imprezy na ulicach min. Londynu, Tel Avivu, Sydnej, Nowego Jorku, Helsinek, sprzeciwiając się kulturze samochodowej. Ich akcje opisywano jako połączenie imprezy rave, festiwalu, teatru ulicznego i demonstracji. Od 1995 roku Reclaim the Streets z powodzeniem organizuje działania oporowe łącząc performance poetycki ze skutecznymi strategiami politycznymi.

Imprezy uliczne pozwalają odzyskać ulice z rąk postępującego kapitalizmu, konsumpcjonizmu i prywatnego transportu i wprowadzić „tymczasowe strefy autonomiczne”- żywe, tętniące życiem przestrzenie, które wcześniej były zakazane dla pieszych.

Pink Silver czerpie z etosu RTS, inscenizując wędrowne uliczne imprezy karnawałowe z zespołami samby zamiast systemów nagłaśniających. Wykorzystuje zestaw kolorów, aby odróżnić się od innych grup, takich jak czarny blok, konfrontacyjnych, ale mniej fantazyjnych działań Tute Bianche, nieangażujących marszy organizacji pozarządowych, nieefektywnych strategi grup socjalistycznych i lewicowych (których transparenty i loga są głównie czerwone) oraz od ciemnych militarystycznych mundurów policji.

Pierwszy różowy blok uformował się z szeregu Pink/Silver podczas protestu antyglobalizacyjnego przeciw Bankowi Światowemu i Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 26 września 2000 roku w czeskiej Pradze.

Rytmy Oporu, sambowy zespół założony w Pradze, do dziś rozwija swoje szczególne połączenie muzyki i polityki.