Pryncypia

Jesteśmy transnarodową, antyhierarchiczną, antykapitalistyczną, antyseksistowską i antyrasistowską siecią walczącą o sprawiedliwość społeczną i ekologiczną.

Jesteśmy aktywistkami i aktywistami wykorzystującymi taktyczną niepowagę jako formę działania politycznego, stawiajac czoła każdemu systemowi dominacji.

Wspieramy bezpośrednio każdą osobę, która doświadcza lub walczy z wyzyskiem, dyskryminacją i uciskiem, nie naruszając przy tym naszych zasad.

Nasza taktyka opiera się o bębnienie i taniec, inspirowane sambą i karnawałem.

Odrzucamy fałszywą opozycję między walczącymi i kreatywnymi formami oporu.

Pomimo tego, że składamy się różnych grup i działamy w sposób zdecentralizowany, dążymy do maksymalizacji udziału w naszym kolektywnym procesie.

Jesteśmy siecią otwartą dla wszelkich ludzi, którzy podzielają nasze zasady.

Chodź z nami! Mamy wszystko do wygrania!