Kim jesteśmy i co robimy

Sieć

Rytmy Oporu (RoR) to sieć zespołów perkusyjnych złożona obecnie z ponad sześćdziesięciu aktywistycznych grup z całego świata. RoR jest spadkobiercą różowo-srebrnego bloku opartego na “taktycznej frywolności” (znanej też jako sekcja “niepoważnych akrobacji i puszystych rzeczy”), biorącego udział w akcjach antyglobalistycznych lat 90. i w początkach XXI wieku. Wykorzystywanie tej taktycznej frywolności, karnawału i kreatywności, to cechy charakterystyczne zespołów w sieci RoR (a kolor różowy to znak rozpoznawczy dla aktywistów RoR zarówno w zespołach, jak i poza nimi).

Wszystkie grupy grają te same rytmy oraz używają tych samych znaków i sygnałów, dzięki czemu na wielkich wydarzeniach różne zespoły mogą uformować jedną wielką żywiołową baterię.

Zespoły RoR opierają się na demokratycznych i zdecentralizowanych zasadach. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, a dyskusje trwają tak długo, aż każda osoba będzie przekonana, że wspólne stanowisko jest słuszne. Nikt nie jest “szefem”, a osoby, które dopiero dołączyły mają taki sam głos, jak wieloletni członkowie. Każdy zespół jest niezależny, może wspierać akcje i demonstracje, które uzna za istotne, ale wszystkie zespoły zawsze mogą grać wspólnie na dużych wydarzeniach. Przy takich okazjach grupę składającą się z wielu zespołów prowadzić mogą osoby maestrujące („dyrygujące”) pochodzące z poszczególnych grup wymieniając się w zależności od nastroju lub okoliczności.

Chociaż każdy zespół w sieci jest niezależny, to wszystkie składają się z osób mających wspólne przekonania i wartości, które definiują sieć RoR jako całość: Pryncypia